งานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย จังหวัดร้อยเอ็ด

“คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9-14 สิงหาคม 2561