ร่วมงานออร์แกนิคกรมวิชาการเกษตรเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ร่วมงาน กิจกรรมของเราวันนี้ ร่วมงานออร์แกนิคกรมวิชาการเกษตรเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561