ร่วมงาน Central E-San Great Foot Good Health 2019

ภาพบรรยากาศ คอร์ดี้ลิส ร่วมงาน Central E-San Great Foot Good Health 2019
ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น