งานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

“คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” เข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ [2 กันยายน 2561]