สรรพคุณทางยาที่พบในถั่งเช่าสีทอง

สรรพคุณทางยาที่พบในถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทอง ที่เจริญเติบโตอยู่ภายในขวดเพาะเลี้ยง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ตัวต้นเห็ด เส้นใย หรือ ส่วนรากของต้นเห็ด และ Compost (ธัญพืชที่ใช้เพาะเลี้ยง รวมถึงซากหนอนไหม) และกากที่เหลือ

กระบวนการผลิตถั่งเช่า บางฟาร์มจะใช้เฉพาะส่วนตัวต้นมาอบแห้ง บรรจุลงแคปซูล ส่วน Compost และส่วนรากก็แทบจะโยนทิ้ง หรือไม่ก็ขายทิ้งกันถูก ๆ แต่ก็มีบางฟาร์มนำมาอบแห้งด้วยกันทั้งหมด เพราะสารทางยาจากตัวต้นเห็ดมีปริมาณยาที่สูงอยู่แล้ว ตัว Compost ช่วยเจือจางฤทธิ์ยา ไม่ให้เข้มข้นมากเกินไป เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

สรรพคุณทางยาที่พบในตัวต้นเห็ดถั่งเช่าสีทอง ประกอบด้วย

1. Flavonoid และ Trolox polyphenols เป็นสารที่ช่วยปกป้อง DNA จาก อนุมูลอิสระ
2. Cordycepin จากมาตรฐาน HPLC ควรมีในปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 450 mg. ในตัวยา 100 mg. (450mg./100g DW) มีสรรพคุณที่ช่วยซ่อมแซม DNA ที่บกพร่อง เรียกว่ากระบวนการ apoptosis หรือการทำลายเซลมะเร็ง ต้านการอักเสบและฆ่าเชื้อไวรัส
3. Adenosine จากมาตรฐาน HPLC ควรมีในปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 150 mg. ในตัวยา 100 mg. (150mg./100g DW) มีสรรพคุณช่วยในการถ่ายโอนพลังงานของเซลล์ การลำเลียง Oxygen ของเซลล์เม็ดเลือด
4. Cordycerpic acid หรือ D – manitol มีสรรพคุณที่ช่วยซ่อมสร้างการงอกของส่วนที่ชำรุดของอวัยวะ จึงให้ผลดีในการดูแลอวัยวะภายใน เช่น ไต ตับ ปอด และหัวใจ
5. Zn-SOD (Zinc Supper Oxide Dismutase) เป็นธาตุสังกะสีที่พบในหอยนางรม ซึ่งมีส่วนประกอบของ Carotine มีสรรพคุณในการช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ช่วยผลัดเปลี่ยนเซลล์ที่ชำรุดให้กลับเป็นปกติโดยเร็ว
6. Beta glucan เป็นสารที่พบในเห็ดทุกชนิด มีส่วนช่วยในการยับยั้งการอักเสบ และหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสในร่างกายได้

อย่างไรก็ตาม ปริมาณของสารทางยาที่ได้นั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักอีก 3 อย่างด้วย คือ สายพันธุ์ สารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิ แสงสว่าง และช่วงเวลาการเพราะเลี้ยง

การที่จะให้ได้ปริมาณ cordycepin และ adenosine มากหรือน้อยนั้นจะขึ้นกับปัจจัยของอาหารที่เพาะเลี้ยงเป็นอย่างมาก โดยเห็ดที่เจริญเติบโตในหนอนไหมจะได้ปริมาณสารทางยามากกว่าการเพาะเลี้ยงโดยธัญพืชล้วน ๆ แต่ถ้าผู้บริโภคแพ้แมลงก็ไม่อาจรับประทานได้ ทางผู้ผลิตจึงนิยมหันมาใช้ส่วนผสมของข้าวฟ่าง ถั่วเหลืองป่น และลูกเดือย มาทำเป็นสารอาหารแทน นอกจากนี้สายพันธุ์ที่ดีที่แข็งแรง ก็เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง การที่จะได้สายพันธุ์ที่ดีก็จำเป็นต้องมีการค้นคว้า การวิเคราะห์ และการทดลองที่ซ้ำไปซ้ำมา โดยการเลือกต้นจากผลผลิตที่ได้ จะเลือกจากต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ อวบอ้วน สีทอง รอจนแก่เต็มที่ ส่วนกระบวนการควบคุมและทดลองนั้นแต่ละฟาร์มต้องมีสูตรลับเฉพาะที่แตกต่าง ที่ต้องผ่านการค้นว่า ทดลอง วิจัยและพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอด เพี่อให้ได้คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ในปัจจุบัน ถั่งเช่า เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้รักสุขภาพมากขึ้น ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากโรค จะเห็นได้ว่าคนไทยสมัยใหม่นี้มีอายุที่ยืนขึ้น

Cr. วรวิทย์ โรจนวิภาต