เกี่ยวกับเรา

"ถั่งเช่าออร์แกนิคคอร์ดี้ลิส"

เครื่องหมายการค้าภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์แกนิค คอร์ดี้ลิส

“ถั่งเช่าออร์แกนิคคุณภาพสูงที่ทุกคนเข้าถึงได้”

          “คอร์ดี้ลิส” เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนภายใต้ หจก. ออร์แกนิค คอร์ดี้ลิส ในปี พ.ศ.2556 เราเป็นผู้เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าออร์แกนิคในฟาร์มระบบปิดที่สำเร็จเป็นรายต้นๆ ของประเทศไทย และเป็นรายแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความตระหนักใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างมาก การเพาะเลี้ยงจึงมุ่งเน้นให้ผลผลิตมีความเป็นธรรมชาติสูงสุด ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย เพื่อให้ได้ถั่งเช่าสีทองที่สมบูรณ์มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการคัดสรรมาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สุขภาพได้ดีที่สุด

มาตรฐานสินค้าของเรา

Organic Thailand certified
GAP Certified
อ.ย.
Central Lab (ตามประกาศกระทรวงสาธารสุข ม.293)
GMP
HACCP Codex

Test Report, HPLC method for Cordycepin & Adenosine ไม่น้อยกว่า 400 mg/100 g DW

อย. 5711505510046