CORDYLIS ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประกวดระดับจังหวัด สาขาเกษตรอินทรีย์

ถั่งเช่าคอร์ดี้ลิส CORDYLIS ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับจังหวัด สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้ไปต่ออีกในระดับเขต วันนี้ทั้งตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 เราเป็นกลุ่มพืชที่แปลกใหม่? ประเภทแปลงก็แปลก? แนวคิดก็แปลก? จะมีอะไรแปลกไปกว่านี้ไหมนะ เราจะได้ไปต่อในระดับประเทศ สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติหรือไม่ มาถึงจุดนี้ก็เกินคาดเรามาก ขอขอบพระคุณกรมวิชาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านที่สนับสนุนและผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่คนนี้อย่างดีเสมอมานะคะ
www.cordylis.com